Ringkøbing-Ulfborg-Vemb

kaninavlerforening

En af de mest aktive foreninger under

Danmarks Kaninavlerforening.


Vi afholder "aftentur 2020"

fredag 22. maj kl. 19.15.


"Turen" afholdes som webinar - alle er velkomne.

Tema: Min avl 2020. Alle fortæller og får gode råd fra andre.

Tilmelding til Anton på 2623 5036 eller anton@adslhome.dk


Alle arrangementer under
Danmarks kaninavlerforening

er indtil videre aflyst.
Først når myndighederne igen åbner op for afholdelse af sammenkomster vil denne beslutning blive ændret gennem opslag på hjemmesiden, Facebook og information til lokalforeningsformændene.
Denne notits erstatter tidligere udsendt notits fra den 11. marts 2020

På Hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen
Landsformand


Vestjyske kaniner:
Generalforsamlingen er udsat indtil videre.Lemvig Marked og Dyrskue

Lemvig Marked & Dyrskue, 6. -7. juni 2020.

Aflyst