Ringkøbing-Ulfborg-Vemb

kaninavlerforening

En af de mest aktive foreninger under

Danmarks Kaninavlerforening.Lemvig Marked og Dyrskue


RUVK afholder kaninudstilling på Lemvig Marked & Dyrskue 03. - 04. juni 2023.


Tilmelding senest fredag den 27. maj på http://tilmelding.kaniner.dk/lemvigdyrskue2023/
eller til Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2, 7600 Struer, tlf.: 26 23 50 36 
med antal, race og farve.  
Digital udfyldelse skal være afsluttet 2. juni kl. 21.00.

Vi benytter elektronisk tilmelding og udfyldning af anmeldelseslister via Stambogssystemet, men udstillere, der er mere trygge med papiranmeldelseslister, kan benytte disse og skal aflevere dem i udfyldt stand sammen med kaninerne fredag den 2. juni i tidsrummet kl. 19:00 – 21:00 eller lørdag den 3. juni kl. 07:30 - 08:00 på Dyrskuepladsen, Ringkøbingvej 127, 7620 Lemvig.

Stadepenge kr. 55,-.


Husk vand- og fodertrug – der fodres med piller.


Præmiering i klasserne D, L2, og M i nævnte rækkefølge.


Der tildeles 1 ærespræmie for hver 10 tilmeldte kaniner –
UA fra 94 point.


Pokal til bedste stamme/gruppe er forbeholdt RUVK´s medlemmer.
Pokal til Hun med unger for alle DK’s medlemmer. Ved pointlighed er det ungernes ensartethed, der er afgørende.


Udtagelse af bedste han og bedste hun lørdag kl. 13.00.


Præmieuddeling søndag kl. 14:00.


Udstilling af kæledyr foregår via børnedyrskuet.


Hvis du har tilmeldt kaniner til bedømmelse på udstillingen, kan du leje salgsrum (Klasse S) for kr. 25,- pr. stk. til kaniner eller kaninunger, der er til salg, men ikke deltager i bedømmelsen. Antal kaniner i salgsburet skal være pladsmæssigt forsvarligt - rummene er 60 x 60 cm.
Der skal være foder- og vandtrug i buret. Du må ikke medbringe kaniner til opfyldning i løbet af dagen, men er der udsolgt lørdag, må der medbringes nye kaniner til salg søndag. Da der tilbydes salgsbure, må der ikke medbringes kaniner til bagagerumssalg.
Unger, der udbydes til salg, skal være mindst 8 uger og skal være mærket i begge ører. Bestilling af salgsrum senest 27. maj - kan tilmeldes sammen med øvrige kaniner under
klasse S.

For udstillere er der gratis morgenkaffe med rundstykker i hangaren både lørdag og søndag.

Du kan støtte dyrskuearrangørerne ved at købe dagens ret til middag samme sted lørdag og søndag.
Læs mere om Dyrskuet på www.lemvig.com.


                                                                             Husk Tysklandsturen.                                                                                                           Andre kaninprodukter
                                                                             af høj kvalitet er også en del del af                                                                                       udstillingen.