Kaninhop

Kaninhop er en anden måde at bruge tid sammen med din kanin på. Og din kanin vil elske det, for alle kaniner kan hoppe. Nogle er bare lidt bedre til det end andre.

Hvad er kaninhop?

Kaninhop er en sport, hvor alle kaniner kan være med. Her gælder det om

at få kaninen til at hoppe over en serie af forhindringer med færrest

nedrivninger i den hurtigste tid.

Kaninhop startede i Sverige i 1970’erne og kom til Danmark i 1990’erne.

Danmarks Kaninavlerforening har en del lokalforeninger, som afholder

hoptræning og -stævner, og der kommer stadig flere til.

Sele- og hoptræning

Alle kaniner kan lære at hoppe, hvis de har lyst. Men det er oftest kaniner

som i en ung alder er meget nysgerrige og som bevæger sig rundt på egen

hånd, der bliver de bedste hopkaniner.

Før du kan starte hoptræningen, er det vigtigt, at din kanin har vænnet sig til at have sele på. Du kan starte med at give din kanin sele på, når den er omkring 10 uger.

Det er dog vigtigt, at du ikke presser din kanin til at skulle hoppe, men lader den få en sjov oplevelse af at løbe stærkt, spise græs eller grave. Når den har vænnet sig til at gå tur i selen, kan du begynde at vænne den til, at du bestemmer, hvor den skal gå hen. Du kan både styre den med selen og ved at berøre den med hænderne ned langs kroppen. Husk at være forsigtig, så kaninen ikke bliver skræmt.

Start med små forhindringer

Nu kan du begynde at styre den hen imod nogle små forhindringer. Forhindringen kan være en pind, der ligger i græsset eller tomme mælkekartoner, der ligger side om side. Du skal forberede dig på, at have en del tålmodighed, da det ikke er alle kaniner, der med det samme forstår, hvad de skal gøre, når de kommer til en forhindring.

Det skal være sjovt for kaninen

Når kaninen har forstået, at den skal hoppe, kan du bygge en lille bane og

træne på den. Men pas på at din kanin ikke mister modet, hvis du bygger

forhindringerne for høje. Hvis kaninen har revet mange forhindringer ned,

skal du bygge en lettere bane, som den kan klare at hoppe igennem.

Det vigtigste er, at det er sjovt for kaninen! Derfor er det vigtigt, at du

stopper, mens legen er god, så kaninen får en positiv oplevelse ud af at hoppe.

Forhindringer

Du kan lave forhindringer selv, eller købe dem hos forskellige privatpersoner, i nogle dyrehandler eller i Sverige. Det er vigtigt, at tværpindende kan falde uhindret ned fra begge sider, så kaninen ikke slår sig. For eksempel hvis den løber ind i pindene. Eller sparker til dem.

Til at starte med anbefaler vi, at du skyller og gemmer tomme mælkekartoner. Fyld lidt sand i dem, så er de rigtig gode som byggesten til at opbygge forhindringer.

Stævner

For at deltage i stævner skal du være medlem af Danmarks Kaninavlerforening. Desuden skal du have en startbog til din kanin. Du kan købe startbøger hos Danmarks Kaninavlerforenings salgskontor.

Du skal også have en sele til kaninen. Her er det et krav at snoren sidder

fast bagerst på selens rygstykke. Det anbefales også at have en transportkasse, som kaninen kan sidde og slappe af i, når den ikke skal hoppe.

Discipliner og klasser

Lige bane: 8 til 16 forhindringer opstillet på en række efter hinanden.

Kroget bane: 8 til 16 forhindringer der er stillet ind imellem hinanden og

nummereret. Kaninen skal styres igennem banen i tallenes rækkefølge, som ved ridebanespringning.

På lige og kroget baner er der forskellige klasser, som kaninen kan avancere til ved at optjene tre oprykningspinde i dens nuværende klasse. Oprykningspindene gives til de 20 procent bedst placerede i officielle

konkurrencer. Alle kaniner starter i Let klasse.

Let klasse: 8 til 10 forhindringer med en højde på 17 til 25 centimeter.

Middelsvær klasse: 10 til 14 forhindringer med en højde på 25 til 35 centimeter.

Svær klasse: 10 til 14 forhindringer med en højde på 30 til 40 centimeter.

Elite klasse: 12 til 16 forhindringer med en højde på 37 til 50 centimeter.

Højdehop: Et enkelt, højt spring, hvor kaninen får tre forsøg til at forcere

springet. Hvis den klarer det, sættes springet lidt op, og kaninen har tre nye

forsøg på den nye højde.

Længdehop: Et langt, lavt spring hvor kaninen har tre forsøg til at forcere

springet. Lykkes det, øges længden, og kaninen har tre nye forsøg på den

nye længde.

Hvor er der kaninhop?

På foreningens hjemmeside www.kaniner.dk og www.hopudvalget.dk kan du se, hvor og hvornår træning og stævner foregår. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din lokalforening for at høre, om der er kaninhop i din forening.

Til træning vil der være erfarne hoppere, som kan hjælpe dig i gang og

svare på eventuelle spørgsmål.

Til stævner hygger alle sig sammen både på tværs af alder og

lokalforeninger, imens vi hjælpes ad med det praktiske og hepper på

hinanden.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig og din kanin til træning og stævner!

Fra folderen "Kaninhop" udgivet af Danmarks Kaninavlerforening. Du kan downloade folderen på www.kaniner.dk.